Xem tuổi hôn nhân trai tuổi Quý Dậu và gái tuổi Quý Dậu theo tử vi

Nội dung bài viết này về xem tử vi xem tuổi hôn nhân trai tuổi quý dậu và gái tuổi quý dậu: Cung, Mệnh, Thiên mệnh năm sinh,...đại kỵ hiệp hôn và hiệp hôn tốt ở đặng với tuổi Quý Dậu dựa theo năm sinh bản mệnh

Xem tuổi hôn nhân trai tuổi Quý Dậu và gái tuổi Quý Dậu theo tử vi

6 10 99
Xem tuổi hôn nhân trai tuổi Quý Dậu và gái tuổi Quý Dậu theo tử vi 10 6 99
Nội dung bài viết này về xem tử vi xem tuổi hôn nhân trai tuổi Quý Dậu và gái tuổi Quý Dậu: Cung, Mệnh, Thiên mệnh năm sinh,...đại kỵ hiệp hôn và hiệp hôn tốt ở đặng với tuổi Quý Dậu dựa theo năm sinh bản mệnh.
Cung: 
Cung chồng : Đoài - Cung vợ : Cấn => Diên niên (tốt)

Mệnh: 
Mệnh chồng : Âm Kim - Mệnh vợ : Âm Kim => Bình

Thiên mệnh năm sinh (Thổ sinh Kim theo Ngũ hành tương sinh):
Thiên mệnh năm sinh chồng : Kim - Thiên mệnh năm sinh vợ : Thổ   =>   Tương sinh

Đại Kỵ Hiệp Hôn trai tuổi Quý Dậu và gái tuổi Quý Dậu

Trai tuổi Quí Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Dậu.

1. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

2. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Canh Ngọ
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 34, 36, 42 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý
Trai tuổi Quí Dậu sinh vào các tháng, 5,10, 6, 12, 1, 9 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Quí Dậu sinh vào các tháng 11, 10, 2 và tháng 1 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm 3 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng trai tuổi Quý Dậu và gái tuổi Quý Dậu

Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU

(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Nguồn: Tử vi khoa học - Blog phong thủy - Biên tập: Hương Máy trợ giảng An Phát

0 Nhận xét:

Post a Comment

 
Top